categorie di licenze di condurre in Svizzera

Categoria Descrizione Età minima Visita medica
Cat. B (Auto)

Età minima: 18 anni
Visita medica: No

18 anni No
Cat. A1 (Scooter)

Età minima: 16 anni
Visita medica: No

16 anni No
Cat. A (fino a 25kW)

Età minima: 18 anni
Visita medica: No

18 anni No
Cat. A (oltre 25kW)

Età minima: 25 anni
Visita medica: No

25 anni No
Cat. B1

Età minima: 18 anni
Visita medica: No

18 anni No
Cat. C1

Età minima: 18 anni
Visita medica:

18 anni
Cat. C

Età minima: 18 anni
Visita medica:

18 anni
Cat. D1

Età minima: 21 anni
Visita medica:

21 anni
Cat. D

Età minima: 21 anni
Visita medica:

21 anni
Cat. BE

Età minima: 18 anni
Visita medica: No

18 anni No
Cat. C1E

Età minima: 18 anni
Visita medica:

18 anni
Cat. CE

Età minima: 18 anni
Visita medica:

18 anni
Cat. D1E

Età minima: 21 anni
Visita medica:

21 anni
Cat. DE

Età minima: 21 anni
Visita medica:

21 anni
Cat. F

Età minima: 16 anni
Visita medica: No

16 anni No
Cat. G

Età minima: 14 anni
Visita medica: No

14 anni No
Cat. M (Motorino)

Età minima: 14 anni
Visita medica: No

14 anni No